Ekstradycja odrzucona na podstawie Artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Klient moj zostaje zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez władze Polski w którym prosze o jego wydanie w celu osadzenia. Z wyroku zostaje ponad dwa lata. Sprawa dotyczy rozbojów które były dokonane w roku 2005. Pierwszy sukces to zwolnienie warunkowe na podstawie kaucji, prokurator wniósł sprzeciw ale się udało przekonać sąd że klient będzie się stosował do wymagań. Główna sprawa się odbywa na koniec sierpnia. Sędzia Simon Heptonstall w uzasadnieniu wyroku który liczy 25 stron akceptuje moje argumenty i odmawia wydania osoby do Polskich władz!

Leave a Reply