ZASIŁKI

Zasiłki – Benefits

Odwołania, Apelacje, Umarzanie Benefits Overpayment

System socjalny został stworzony i funkcjonuje aby pomagać i wspierać ludzi, oraz aby wyrównywać szanse obywateli w godnym życiu. W bardzo wielu okolicznościach życia, większość z nas korzysta z pomocy państwa. Należy nam się ta pomoc z wielu powodów. Jednak trzeba pamiętać, że mimo iż te świadczenia nam się należą, urzędnicy szukają oszczędności lub po prostu bezdusznie traktują okoliczności, odmawiając często niesłusznie wypłaty świadczeń.
Powody odmowy są bardzo różne, czasem jest to brak akceptacji złego stanu zdrowia, bark wystarczających składek zdrowotnych, lub brak prawa do systemu socjalnego w Wielkiej Brytanii. Zdecydowana większość odmów wypłaty świadczeń jest niesłuszna, a decyzja po naszym odwołaniu jest zmiana na korzyść klienta.
W ramach wypłaty świadczeń socjalnych bywa, że urzędnicy się pomylą lub wnioskodawca zapomni powiadomić urząd o zmianie okoliczności i zasiłek zostanie nadpłacony. Często mimo, że zasiłek niesłusznie został nadpłacony, jest on uznawany za bezzwrotny bo np. został pomyłkowo wypłacony. Mieliśmy bardzo wiele spraw kiedy np nadpłacony housing benefit na sumę 30,000 funtów został umorzony i klient nie musiał oddawać pieniędzy.
Zajmujemy się wszystkimi świadczeniami, w tym głównie reprezentacją klientów przed urzędami różnego szczebla oraz sądami różnego szczebla – First Tier Tribunal, Upper Tribunal. Składamy wnioski o zmianę decyzji, oraz przeprowadzamy apelacje w Trybunałach.
Mieszkając w Wielkiej Brytanii mamy nie tylko obowiązki podatkowe, ale też prawo do dofinansowań.
Wnioski o zmianę decyzji i apelacje – Reconsideration and Appeals
– Housing Benefit / Housing Benefit Overpayment, dopłata do mieszkania
– Tax Credits / Universal Credits / Tax Credits Overpayment, dopłata do niskich dochodów
– Employment and Support Allowance, renta socjalna
– Jobseeker Allowance, zasiłek dla bezrobotnych
– Disability Allowance / Personal Independent Payment, dodatek z tytułu niepełnosprawności
– State Pension / Credit Pension, emerytura i dopłata do niskiej emerytury
– I inne zasiłki,

Przyklady wygranych spraw:

Pension Credit Appeal – Overpayment of Pension Credit na sumę 32,000.00 funtów – sprawa wygrana

Benefity wypłacane niesłusznie po wyjeździe z Anglii do Polski – umorzone

Wygrana sprawa Tax Credits, Problem z udowodnieniem self-employment

Wygrana renta socjalna ze względu na bóle pleców