ZASIŁKI

BENEFITS / ZASIŁKI

Odwołania, Apelacje, Umarzanie Benefits Overpayment

Reprezentujemy klientów w postepowaniach administracyjnych i sądowych / Tribunals wszystkich instancji.

Wnioski o zmianę decyzji i apelacje – Reconsideration and Appeals

– Housing Benefit / Housing Benefit Overpayment, dopłata do mieszkania

– Right of Reside, Habitual Residence Test / Prawo dostępu do systemu socjalnego w UK

– Tax Credits / Universal Credits / Tax Credits Overpayment, dopłata do niskich dochodów

– Employment and Support Allowance, renta socjalna

– Jobseeker Allowance, zasiłek dla bezrobotnych

– Disability Allowance / Personal Independent Payment, dodatek z tytułu niepełnosprawności

– State Pension / Credit Pension, emerytura i dopłata do niskiej emerytury

– I inne zasiłki,

Przyklady wygranych spraw:

Pension Credit Appeal – Overpayment of Pension Credit na sumę 32,000.00 funtów

Benefity wypłacane niesłusznie po wyjeździe z Anglii do Polski – umorzone £18,000

Wygrana sprawa Tax Credits, Problem z udowodnieniem self-employment, odzyskane £11,000

Wygrana renta socjalna ze względu na bóle pleców oraz wygrane wyrównanie na sumę £8,200

Kontakt:

Artur Bogusiewicz

Mob. (0044) 07532457405

Email:  ab@ga-law.co.uk