£5000 odzyskane dla klienta za uszkodzone dzwi.

Nasz klient zamówił drzwi, w ramach wykonania projektu budowlanego. Dostarczone drzwi różniły się od zamówionej specyfikacji oraz były uszkodzone. Drzwi były zamawiane przez osobę trzecia / pośrednika. Klient złożył skargę, która jednak została zignorowana.

Wystąpiliśmy do sądu o odszkodowanie / równowartość zamówionego towaru oraz koszty zakupu innych – właściwych drzwi. Uzyskaliśmy wyrok sądu cywilnego oraz nakaz zajęcia środków na koncie bankowym dłużnika. Dłużnik odwołał się jednak do High Court; egzekucja została wstrzymana przez sąd. Ponowiliśmy postępowanie i ostatecznie sąd nakazał, aby bank dłużnika wypłacił z jego środków pieniądze naszemu klientowi – co nastąpiło bezzwłocznie po wydanej decyzji sądu.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem umów / ustaleń / zamówień, między klientem – wykonawcą – dostawcą – podwykonawcą; wszędzie tam, gdzie pojawia się problem niewywiązania się z umowy, możemy pomóc.

ab@ga-law.co.uk

Judgment Third Party Order

Leave a Reply