PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE, w tym UMOWY

Sporządzanie i opiniowanie umów.

Kancelaria nasza pomaga w negocjacjach kontraktów handlowych, usługowych, budowlanych, konsumenckich. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania oraz egzekucji zapisów umów.

Reprezentujemy naszych klientów w procesie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Reprezentujemy Klientów przed wszystkimi instancjami, we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych. W tym, między innymi:

  • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
  • opracowywanie projektów ugody tzw settlement,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych, zarówno w imieniu Claimant jak i Defendant,

      Odzyskiwanie należności za wykonane usługi / Windykacja

  • wysyłamy wezwania do zapłaty,
  • reprezentujemy wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • składamy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • podejmujemy czynności związane z ustaleniem majątku dłużnika,
  • monitorujemy postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikiem,

Staramy się uczciwie doradzać klientom, tak aby wychodzili z naszej kancelarii z pieniędzmi a nie długami. Jeśli sprawa jest słaba i małe szanse na wygraną to informujemy o tym klienta, po to, aby świadomie podejmował/ła decyzję.

Postępowania spadkowe, w tym polisy na życie. 

Pomagamy uporządkować sprawy po zmarłym

Pomagamy uzyskać Grant of Probate niezbędny do wypłaty np polisy na życie po zmarłym.

Skargi i postępowania konsumenckie

Spory z dostawcami energii, gazu. Spory z bankiem i innymi instytucjami finansowymi.

Zajmujemy się kwestiami zakupu wadliwych samochodów od dealerów samochodowych.

Kontakt:

Artur Bogusiewicz

Mob. (0044) 07532457405

Email:  ab@ga-law.co.uk